Liever werken met mensen of liever specialiseren?

Ja lieverd, wat wil je worden? Een hele grote scheidslijn loopt tussen werken met mensen en specialiseren, en als je daar de goede afslag neemt, dan heb je al heel veel gewonnen.

Want wat je ook voor een roeping hebt, wat je ook voor beroep kiest, of je werkt “met mensen”, of dat je specialiseert, dat willen nog wel eens twee hele verschillende dingen zijn.

Met werken met mensen bedoel ik werken in een  organisatie waar je carriere-pad eigenlijk bestaat uit steeds meer invloed uit mogen oefenen op steeds meer mensen. In eerste instantie zal dat zijn omdat je steeds bekwamer wordt en steeds meer kennis tot je beschikking hebt. Vervolgens zal dat zijn omdat je steeds beter mensen leert beïnvloeden en je heel selectief bent over door wie je je laat beïnvloeden. Waarbij dat ook door je omgeving geaccepteerd wordt. “Je komt ermee weg,” zoals dat zo mooi heet. In de praktijk delven hier steeds meer lui het onderspit, want boven in de pyramide is de spoeling dun. En Oma heeft zelf ook nogal wat goede, bekwame, rechtschapen en trotse collega’s mogen meemaken die het daarboven toch maar niets vonden en daar aangekomen toch liever maar iets anders zochten. Daar waar het politieke spel op het scherptst van de snede wordt gespeeld, en alles uit het politieke spel,  handjeklap en compromissen (ja, ook met je integriteit) bestaat, daar gedijt niet iedereen lekker bij.

Of je kunt kiezen voor specialiseren in dat waar je van houdt, en waarmee je een zelfstandig beroep kunt uitvoeren, zodat je niet in de organisaties terecht hoeft te komen. Je keuze van specialisatie kan iets zijn waar je je hele leven steeds beter in wordt. En daardoor steeds beter gerespecteerd wordt. B.v. een medisch beroep, muzikant, kunstenaar, timmerman, grafisch of industrieel ontwerper, hondentrainer, dierenarts, wat je maar leuk vindt. Dit heeft vaak de mogelijkheid in zich, om weliswaar bij een groot bedrijf te kunnen werken, maar dat hoeft niet. Je hebt een alternatief.  Je bent hiermee op veel plaatsen van harte welkom om je zelfstandig te komen vestigen. En je hoeft geen compromissen te sluiten met je integriteit.

Deze oma heeft hier de grootste fout van haar leven gemaakt. Oorspronkelijk wilde zij kunstenaar of dierenarts worden. Doordat zij kinderen kreeg, werd zorgen en geld verdienen echter op dat moment belangrijker dat studies afmaken. En het meeste geld was op dat moment te verdienen in de IT in de grote organisaties. En als je dan toch weigert compromissen te sluiten omdat je jezelf elke ochtend open in de spiegel wilt kunnen blijven aankijken, dan kan daar een hele lange strijd uit voortvloeien. Het is gelukt, deze oma kan zichzelf in de spiegel nog altijd recht aankijken. Maar zij weet nu dat zij eigenlijk niet in de wieg gelegd was voor dat gevecht van de (politiek) sterkste waar zij in terecht kwam. En die 25 verloren jaren krijgt zij nooit meer terug.

 

Dit delen:

Leave a Reply