Moet je vragen altijd eerlijk en volledig beantwoorden of niet?

Ja, dat is een goeie, lieve schat. Een hele goeie. Zo werden we vroeger opgevoed. En als we onze opvoeding serieus namen en goed ons best deden, was dat wel wat we deden. Maar kijk eens goed om je heen.

Als je een examen aflegt, ja, doen: vooral goede, ware, duidelijke en volledige antwoorden geven. Als de mensen om je heen die van je houden iets vragen, blijft dat ook altijd een goed devies, want je weet dat zij met de vraag alleen maar goede bedoelingen hebben. Maar geldt dat voor iedereen?

Helaas niet. Er zijn er die je een hoek in willen praten, die de overhand over jou willen krijgen. En die zelf schaarse antwoorden, ontwijkende antwoorden, foute antwoorden of geen antwoorden geven. Want antwoorden geven vinden zij kennelijk linke soep, en aan vragen stellen kun je je nauwelijks een buil vallen.

Het wordt nog erger. Dezelfde slimmerikken die wel vragen stellen maar zelf liever geen antwoorden geven, vinden jou een dóetje, als je gewoon overal open en eerlijk een antwoord op geeft. Je verliest daarmee respect, terwijl het hen lukt om zo als de sterkere uit de bus te komen. En jou uitlachen. Dus open en eerlijk altijd antwoord geven? Dat hoeft echt niet, voel je nooit gedwongen, lieve schat!

Als je altijd zo je best hebt gedaan om open en eerlijk te zijn, valt het niet mee om dat ineens juist heel bewust niet te doen, b.v. bij de medemens die jouw antwoord gebruikt (misbruikt?) om nog directere vragen te stellen, en nog meer, en nog meer, totdat jij vast loopt. En dan zijn zij geslaagd. En er kan altijd zolang worden doorgevraagd tot een antwoord ontbreekt. En zij kunnen zeggen, zie je wel! Die weet het niet!

Waarmee niet gezegd is dat je moet liegen. Dat hoeft niet. Maar af en toe een still water met diepe gronden zijn kan geen kwaad. Voel je nooit gedwongen om iet te vertellen wat je niet wilt, of wat tegen je gebruikt kan worden. Kijk goed hoe de politici geoefend zijn in het geven van een antwoord maar dan toch weer niet. Omdat het antwoord wat zij geven in feite niet het antwoord op de vraag is. En zo zijn zij zo hoog geklommen, terwijl de allereerlijkste mensen, zoals klokkenluiders, terzijde worden geschoven als een gevaar voor de bestaande orde.

Iets om over na te denken?

 

 

 

Dit delen:

Leave a Reply